Nad knihou: Ztracený měsíc

Petr Tomek

Ztracený Měsíc

Kniha z časů bez lunárních expedic

„Rozvoj meziplanetární dopravy je bez kolonizace Měsíce prakticky nepředstavitelný. Vzdát se kolonizace Měsíce znamená vzdát se kosmu. Přesto právě to se stalo.“

Kniha Petra Tomka nazvaná Ztracený Měsíc by mohla být jen jednou z mnoha publikací rekapitulujících průběh projektu Apollo a soustředící se na nejslavnější momenty 20. století, v nichž lidská noha poprvé vkročila na povrch jiného kosmického tělesa. Ale není.

V ohnisku autorova zájmu se totiž octly nikoli slavné a historické momenty, ale především otázka, proč po dobytí Měsíce v 70. letech nejenže nenásledovaly žádné další lety k pozemskému souputníku, ale nápadný útlum a stagnaci zažila i kosmonautika jako celek. A to navzdory tomu, že ekonomický, vědecký i technologický dopad kosmických letů byl veskrze pozitivní, a Měsíc je pro lidstvo potenciálně mnohem cennější, než si často uvědomujeme.

Kniha přesvědčivě dokládá, že ústup z kosmu byl krokem nelogickým, ba paradoxním, jehož příčiny vlastně neznáme, navzdory mnoha „vysvětlením“ z oficiálních míst i paranoidním konstrukcím konspiračních teorií. Všechna tato zdůvodnění jsou totiž neúplná, povrchní, úmyslně zavádějící nebo až směšně nelogická. Petr Tomek se proto na stránkách Ztraceného Měsíce snaží dobrat skutečných, nikoli jen domnělých příčin přetrvávajícího úpadku kosmonautiky.

Při tomto pátrání postupně rekapituluje jednotlivé aspekty sovětských i amerických kosmických programů, včetně četných slepých uliček a politického pozadí, přičemž odkrývá některé méně známé zajímavosti a souvislosti, o kterých se obyčejně mnoho nedočteme, a snaží se demaskovat polopravdy a lži rozšířené propagandou té i oné strany Závodu o Měsíc. Tato část, třebaže je zajímavá, není těžištěm knihy, tím jsou až kapitoly následující. V nich autor jednu po druhé prochází, rozebírá a kriticky zvažuje jednotlivé možné příčiny ukončení měsíčních programů (a úpadku kosmonautiky obecně). Začíná s těmi „oficiálními“ a často masově přijímanými, jako například jejich neúnosnou cenou a naprostou neužitečností, ale neleká se ani vysvětlení více než kontroverzních. V možná nejzajímavějších kapitolách se věnuje různým konspiračním teoriím, od té, že Američané na Měsíci nikdy nebyli, až po tu, podle níž tam naopak byli a střetli se tam s nepozemskou civilizací. Ačkoli k nim autor přistupuje kriticky, neuchyluje se k často obvyklé praxi vše paušálně zavrhnout jako iracionální smyšlenku. Naopak si dává tu práci a důsledně pátrá po důvodech, proč vlastně takové paranoidní úvahy vznikly a vznikají, kdo za jejich zrodem mohl stát, a ptá se, jestli alespoň v něčem nemohou odrážet stín pravdy, byť třeba v podobě značně pokroucené.

V závěru pak autor dospívá k vlastnímu vysvětlení, proč jsme vlastně Měsíc ve skutečnosti ztratili.

Je možné, že čtenář s hlubšími znalostmi moderní historie a kosmonautiky by v textu nalezl i nějakou tu věcnou chybu, z celkového zpracování, poznámkového aparátu i obsáhlého seznamu použité literatury je ale evidentní, že autor věnoval veliké úsilí práci se zdroji a jejich vzájemnému kritickému srovnávání, a snaží se při tom o maximální nestrannost a objektivitu, jakkoli je to právě u tohoto tématu obtížné. Své závěry neloví ze vzduchu jako různí „záhadologové“, nýbrž k nim vede čtenáře krok za krokem a vždy je opírá o fakta. Navzdory tomu není Ztracený Měsíc kniha nudná ani dějepisně rozvleklá, připomíná spíše kvalitně postavený detektivní román. Téměř na každé stránce se setkáme s nějakou zajímavou či zneklidňující myšlenkou provokující k dalšímu zamyšlení, nebo naopak zábavnou perličkou z historie kosmického programu. Z pasáží odkrývajících postupy propagandistů naopak téměř mrazí, když si uvědomíme, že doba lží a polopravd ještě zdaleka neskončila. Text ilustrují i vhodně vybrané dobové fotografie a kresby. Závěr čtenáře možná vyloženě nešokuje, ale ve spojení se solidně vybudovanou argumentací a neotřelým pohledem nabízí pohled na kosmický závod z úplně jiné perspektivy.

Ztracený Měsíc mohu doporučit všem, kteří se zajímají o vesmír a kosmonautiku, a nestačí jim k tomu jen povrchní výčet fakt pojatých běžným encyklopedickým způsobem, ale chtějí se také ptát po příčinách toho všeho a zamýšlet se nad hlubšími souvislostmi.

Ukázky z knihy na stránkách nakladatelství Beletris

Petr Tomek

Ztracený Měsíc

Vydalo: Beletris, Praha, 2008

Počet stran: 319

ISBN 9788087105085

Příspěvek byl publikován v rubrice Recenze se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *